logo
Mensendieck Weidevenne
Welkom
Praktijk
Mensendieck
Re-mind
MedicalKinetics
Triggerpointtherapie
Medical Taping
Slaapoefentherapie
Kwaliteit
Vergoedingen
Tijden & Contact
Klachtenprocedure

Vergoedingen & tarieven

Als u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten van uw behandeling rechtstreeks gedeclareerd bij de betreffende verzekeringsinstantie. Zelf kunt u zich dus zorgeloos richten op uw herstel. Hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt hangt af van uw polis en kunt u navragen bij uw verzekering. U kunt ook kijken op de pagina vergoedingen op deze website. Als u overweegt van zorgverzekering te veranderen kunt u kijken op www.zorgverzekering.org.

Het tarief van de behandeling is mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. De tarieven en vergoedingen liggen tussen de € 28,00 en € 30,00 per consult. Als een arts
het nodig vindt, kan de behandeling bij de patiënt thuis plaatsvinden. Hiervoor bestaan andere tarieven, die ook vergoed kunnen worden door uw zorgverzekeraar.
Behandelingen met een chronische indicatie, en de behandelingen voor jongeren tot 18 jaar vallen nog onder de basisverzekering. In het geval van een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering.

Oefentherapie Mensendieck wordt voor jongeren onder de 18 vergoed tot een maximum van 18 behandelingen uit de basisverzekering. Vervolgbehandelingen worden vergoed uit het aanvullende verzekering afhankelijk van de grootte van het pakket.


Oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanaf 1 januari 2018 in de basisverzekering

Per 1 januari 2018 worden de eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup of knie vanuit de basisverzekering vergoed. Zorginstituut Nederland heeft berekend dat opname van deze 12 behandelingen oefentherapie in de basisverzekering leiden tot besparingen elders in de zorg. In het jargon heet dat substitutie: dure zorg wordt vervangen door doelmatige, goedkopere zorg. Het Zorginstituut zal de komende jaren nauwkeurig monitoren of dit bij artrose-zorg ook het geval zal zijn. De aanspraak van 12 behandelingen artrose ten laste van de basisverzekering geldt voor een periode van 12 maanden, ongeacht het aangedane gewricht (heup/knie) en ongeacht de aangedane zijde (links/rechts). Omdat de 12 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed, vallen ze hiermee onder het eigen risico van de verzekerde. In de meeste gevallen kan, als na 12 behandelingen het behandeldoel nog niet is bereikt, op de aanvullende verzekering van de patiënt worden doorbehandeld. Sommige verzekeraars maken in hun polis voor de aanvullende verzekering een uitzondering voor artrose. Behandelingen dienen altijd in eerste instantie vanuit de basisverzekering gedeclareerd te worden.

Eigen Risico 
Uw eigen risico is van toepassing op diensten uit de basisverzekering en niet op de aanvullende pakketten. Uw behandelingen oefentherapie Mensendieck uit het aanvullende pakket worden dus vergoed, zonder dat het in mindering wordt gebracht op het eigen risico.

Tarieven

Indien uw verzekeraar uw behandeling niet vergoed, gelden de onderstaande tarieven.

Screening (alleen zonder verwijzing)* €10,00
Intake en onderzoek na screening (alleen zonder verwijzing)* €25,00
Behandeling in de praktijk €30,-
Behandeling aan huis €45,-
Niet tijdig afgemelde afspraak (minstens 24 uur van te voren) € 20,-
 
* De kosten van een 'screening' en van de 'intake en onderzoek na screening' zijn alleen van toepassing als u zich zonder verwijzing heeft aangemeld voor de behandeling. De therapeut beoordeelt tijdens de screening of u bij de oefentherapie Mensendieck op het juiste adres bent, of dat tussenkomst van de huisarts aan te raden is.

 

Mensendieck Weidevenne 0299 420459 Abel Tasmanplein 93 1448 NL Purmerend  | info@mensendieckweidevenne.nl